Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Mål och Vision

Vårt mål:

Bolagets mål är att i turordningen, Norden, Nordeuropa, Nordamerika och världen, baserat på bolagetsgron unika miljövänliga kompositmaterial ”tillverkat av återvunna termoplaster och organiska fibrer” bli en ledande och lönsam leverantör av system för fastighetssektorn.

Vår vision:

  • Vår ambition är att bli Nordens största tillverkare av en materialkomposit gjord av återvunna termoplaster och organiska fibrer.
  • PolyPlank AB (publ) ska via medvetna satsningar och erfarenhet från branschen ligga långt framme i utvecklingen av polymerbaserade träkompositer. Denna typ av kompositer kan med fördel ersätta och ta stora marknadsandelar från bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ samt bestruket trä.
  • Vi vill främja naturen och dess tillgångar och vi använder kutterspån från en lokal träindustri.
  • Att öka kännedomen om Bolagets produkter och system genom konsekventa marknadssatsningar.
  • Att prioritera affärsområdet System för fastighetssektorn.
  • Att fortsätta utveckla miljövänliga produkter utifrån kundernas behov.
  • Att verka för att reducera kundernas underhållskostnader.
  • Att bredda bolagets produktportfölj genom samarbeten med leverantörer.
  • Att successivt öka försäljningen på exportmarknaden genom distributionssamarbeten.
  • Att verka för ökad materialåtervinning, ett hållbart samhälle och minimera belastningen på miljön.
Polyplank

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden