Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Företagsledning

Företagsledningen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:


Cay Strandén, VD

- Född 1959. Vd sedan juli 2016. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ):
5 540 000 genom Cay Strandén personligen och MaCay AB

Marina Abrahamsson, Ekonomichef

- Född 1971. Ekonomichef sedan 2011 och har tidigare varit anställd i PolyPlank som ekonom sedan 2008. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 24 535

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden