Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Företagsledning

Företagsledningen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:


Cay Strandén, VD

- Född 1959. Vd sedan juli 2016. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD.

Övriga uppdrag/befattningar: styrelseledamot/ägare MaCay AB

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 7 060 000 genom Cay Strandén personligen och MaCay AB

Marina Abrahamsson, Ekonomichef

- Född 1971. Ekonomichef sedan 2011 och har tidigare varit anställd i PolyPlank som ekonom sedan 2008.

Inga övriga uppdrag/befattningar.

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 169 771

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden