Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Företagsledning

Företagsledningen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:


Cay Strandén, VD

- Född 1959. Vd sedan juli 2016. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ):
3 155 000 genom Cay Strandén personligen och MaCay AB

Marina Abrahamsson, Ekonomichef

- Född 1971. Ekonomichef sedan 2011 och har tidigare varit anställd i PolyPlank som ekonom sedan 2008. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 19 628


Tobias Abrahamsson , Produktionschef

- Född 1981. Produktionschef sedan februari 2018. Tobias har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som Produktionschef & Teknisk chef m.m. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 0

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se