Bullerplank & Bullerskärm - Hållbara bullerskydd

PolyPlank AB erbjuder underhållsfria och CE-märkta bullerplank för väg, järnväg och bro till företag och privatpersoner. PolyPlanken består av återvunnen plast och kutterspån. Vi lämnar 30 års garanti mot röta. Vi har flera olika bullerskyddsvarianter som passar de olika krav och önskemål som projektet kräver. Våra bullerplank är enkla att montera men vi erbjuder även montage vid önskemål. PolyPlanks bullerskydd finns idag monterade över hela Sverige.
 • Är underhållsfritt*
 • Kan måttanpassas
 • Stark bullerreducering
 • Klarar alla Vind- & Snölastkrav
 • Har 30 års garanti mot röta
 • Är tillverkat av återvunnet material
 • Klottersaneringsvänligt
 • Enkelt att montera
 • Är långsiktigt den mest ekonomiskt lönsamma investeringen

CE-märkt Bullerplank

Alla bullerplank längs väg skall vara CE-märkta enligt standard SS-EN 14388. Det finns bara ett undantag det är skärmar som byggda av lösvirke på plats. Alla skärmar som levereras prefabricerade från fabrik ska vara CE-märkta. Syftet med CE-märkning är att underlätta för beställaren då alla planken är framtagna ur samma kravspecifikation. Det är inte tillåtet att montera en skärm i Sverige som inte är CE-märkt . Det är boverket som kontrollerar att lagen följds. Alla våra bullerskydd är CE-märkta.

Fördelar

 1. Hållbarhet: Polyplanks kompositmaterial är mycket hållbara och kan klara av svåra väderförhållanden utan att skadas.

 2. Låg vikt: Polyplanks är lätta att hantera och montera, jämfört med tunga träplank.

 3. Låg underhåll: Polyplanks kräver minimal underhåll och behöver inte målas eller behandlas på samma sätt som trä.

 4. Lång livslängd: Polyplanks har en längre livslängd än trä och behöver inte bytas ut så ofta.

 5. Ljudabsorption: Polyplanks är ofta mer ljudabsorberande än trä, vilket gör att de kan hålla tillbaka buller på ett mer effektivt sätt.

 6. Brandbeständighet: Polyplanks är brandbeständiga och kan motstå höga temperaturer.

 7. Miljövänligt: Polyplanks är tillverkade av återvunna material, vilket gör att de är mer miljövänliga än trä.

 8. Motståndskraftig mot fukt: Polyplanks är motståndskraftiga mot fukt och röta, vilket gör att de inte skadas av fukt eller vatten.

 9. Lågt pris: Polyplanks är underhållsfritt och på så viss billigare över tid gentemot exempelvis trä. 

Bullerdämpning

hållbara bullerskydd
Alla våra bullerskydd har ljudtestats och klarar klass B3 vilket innebär att planket dämpar mer än 24 db. Ett bullerplank bör alltid dämpa mer än 24 db för att ge en bra effekt. Vårt reflekterande bullerskydd klarar Rw (db) 28 enligt standard SS_EN ISO 10140-2:2010. Vårt absorberande bullerplank klarar mellan 28,4-40,1 Rw (db) beroende utformningen av planket. För mer ingående information har vi produktblad för de som är intresserade.

Konstruktion & Hållfasthet

Våra bullerskärmar är konstruerade för att klara trafikverkets tuffaste krav för vind och snölaster. Vi kan tillhandahålla alla beräkningar och underlag som efterfrågas. Ge oss kravspecifikationen för ert plank så anpassar vi bullerplanket därefter. Vi kan leverera bullerskydd med glassektioner om det efterfrågas.

Vi erbjuder både absorberande plank samt reflekterande plank. Det absorberande planket består ev en reflekterande sida samt andra sidan mot bullerkällan är absorberande. 

Vid beräkningar av våra bullerskydd har följande antagits:

 • Referensvindhastighet 31 m/s (Norge)
 • Terrängtyp I
 • Säkerhetsklass 3
 • Utförandeklass EXC2
 • Plogningshastighet 60 km/h

Stolpar & Infästning

Vi kan anpassa våra bullerplank för alla typer av HEA-balkar på marknaden. Vi har också vår egen PolyPlankstolpe som är inklädd med vårt egna mer estetiska material. PolyPlankstolpen är beräknad för att klara vind & snölaster. När vi får kravspecifikationen för aktuell projekt kan vi se om det går att använda PolyPlankstolpen eller om HEA-balk krävs. PolyPlanksstolpen levereras med ett gods som antingen gjuts ner eller bultas fast. I övrigt levererar vi oftast HEA-balkar med Terrawing-fundament.

Normer och standarder

 • EN 1794-1:2011 Vägutrustning – Bullerskydd - Icke-akustiska egenskaper – Del 1: Mekaniska egenskaper och stabilitetskrav
 • TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniska krav Bro, TRV publ nr 2011:085
 • EN 1991-1-4 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast
 • Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
 • BFS 2015:6 EKS 10: Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Hållbart Bullerskydd

Välj ett hållbart bullerskydd. Vi ger 30 års garanti mot röta på våra profiler. Våra plank är "underhållsfria", klottersaneringsvänliga och planken är tillverkade i enbart återvunnet material. Vi måste tillsammans hjälpa till att ta vara på jordens resurser, genom att välja polyplanks bullerplank gör du ett hållbart val. Våra bullerskydd är dessutom över tid mer kostnadseffektiva då de kräver minimalt underhåll och är enklare att klottersanera och längre livslängd.

Ritningar

Nedan ser ni en ritning på vår absorberande bullerskärm SBR100-150. Vi kan ta fram bygglovsritningar vid behov. Kontakta oss kan vi bistå med både DWG-filer och PDF-format.

Varför ska du välja kompositmaterial?

När man ska köpa ett bullerplank är det viktigt att tänka på vad det ska användas till och vilket material som är mest lämpligt för det specifika ändamålet. Trä är vanligtvis det mest eftertraktade valet för bullerplank, men det finns flera skäl till varför man kanske bör överväga andra alternativ.

Ett skäl till varför man kanske inte bör välja trä är att det kan vara svårt att underhålla. Trä är känsligt för väder och vind och kan bli skadat av fukt och röta. Detta kan leda till att bullerplanket inte fungerar optimalt och att det måste bytas ut tidigare än vad som var tänkt.

Ett annat skäl kan vara att trä inte är det mest hållbara materialet. Trä kan krympa och svälla beroende på fuktigheten i miljön, vilket kan leda till att bullerplanket inte sitter ordentligt och inte fungerar som det ska.

Kompositmaterial, är ofta ett bättre val när det gäller bullerplank. Dessa material är mycket mer hållbara och kan klara av svåra väderförhållanden utan att skadas. De är också lättare att underhålla och behöver inte målas eller behandlas på samma sätt som trä.

Kompositmaterial är också ofta mer ljudabsorberande än trä. De kan hålla tillbaka buller på ett mer effektivt sätt, vilket är viktigt om man vill minska buller från vägar eller järnvägar.

Således, även om trä är ett populärt val för bullerplank, bör man överväga andra alternativ, såsom kompositmaterial, för att få det mest hållbara och effektiva bullerplanket. Det är viktigt att tänka på var bullerplanket ska användas och vad man förväntar sig av det för att kunna välja det bästa alternativet.

FAQ

Vad är bullerplank?

Bullerplank är en form av ljudisolering som används för att minska ljudnivån från vägar och motorvägar. De är vanligtvis placerade längs vägkanterna för att hålla ljudet borta från omgivande bostadsområden och kommersiella områden.

Varför är bullerplank viktiga?

Bullerplank är viktiga eftersom höga ljudnivåer från vägar och motorvägar kan skapa allvarliga hälsoproblem för människor som bor eller arbetar nära dem. Dessa problem kan inkludera hörselskador, stress, sömnproblem och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad ska man tänka på när man ska köpa bullerplank?

När du ska köpa bullerplank bör du tänka på följande:

 • Materialet som bullerplanken är gjord av. Trä är vanligt men inte lika hållbart som komposit.
 • Ljudisoleringseffektiviteten hos bullerplanken. Olika material och konstruktioner kan ha olika ljudisoleringseffektivitet.
 • Utseendet och designen på bullerplanken. Det är viktigt att bullerplanken passar in i omgivningen och inte skapar ett oattraktivt utseende.

Hur monterar man bullerplank?

Montering av bullerplank varierar beroende på vilken typ av bullerplank du har köpt och var den ska installeras. Vanligtvis fästs bullerplanken till marken med hjälp av stålfästen eller betongfundament. Det är viktigt att bullerplanken är ordentligt fäst för att säkerställa att den inte flyttar sig eller skadas av trafik. Det är också viktigt att följa alla lokala byggregler och krav vid installationen.

Kan man måla eller klä bullerplanken?

Ja, det går att måla eller klä bullerplanken för att få den att passa in i omgivningen eller för att skapa en viss estetisk effekt. Väljer du vårt komposit bullerplank behöver du aldrig måla ditt bulelrplank, då våra profiler är helt infärgade och inte kräver någon målning. 

 

Modeller

Bullerplank

SBR100-50

Reflekterande bullerplank

Ett reflekterande bullerplank som kan monteras längs både stora och små vägar. Kan levereras i byggsats eller i prefabricerade sektioner. Ramen samt stolpar levereras i galvaniserad plåt. Kan väljas med stående eller liggande plank. Planket kan förses mot olika typer av genomsiktligt material.

bullerskärm

SBR100-50 Alu

Reflekterande bullerplank

Ett populärt bullerplank i villaområden och bland fastighetsbolag. En stilren och snygg design. Alla profilerna levereras i byggsats för enkelt montage på plats. Ramen och stolper levereras i natureloxerat aluminium. Kan väljas med stående eller liggande plank. Planket kan förses mot olika typer av genomsiktligt material.

bullerplank absorberande

SBR100-160

Absorberande bullerplank

Vår 160-skärm är en absorberande bullerskärm som ofta används centralt i städer för att absorbera buller. Skärmen har en reflekterande yta och en absorberande yta. Levereras i prefabricerade sektioner, kan vid vissa fall monteras i befintliga stolpar. Enkelt montage där skärmana lyfts mellan färdigmonterade stolpar. Ramen är utförd i galvaniserad plåt.

Har du frågor kring bullerplank?


Robert Carlsson

Försäljningschef Montage
+46 72-559 25 16
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB