Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Styrelse

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:

Henrik von Heijne

– Född 1943. Styrelseordförande sedan 2021 tidigare styrelseledamot sedan september 2013. Tidigare ekonomichef för Rydgruppen, tidigare auktoriserad revisor vid Öhrling PWC i Kalmar, tidigare verksam med undervisning på magisternivå i internationell revision med hållbarhetsredovisning vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Övriga uppdrag/befattningar:  Suppleant i Commercial TV in Kalmar AB och Reclaim Lite.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 106 000Leif Jilkén

– Född 1947. Styrelseordförande mellan 2009-2018, numera ledamot. Suttit i styrelsen sedan bolagets grundandes 1994. En av grundarna till Polyplank. Tekn dr i hållfasthetslära. Tidigare verksam vid Linnéuniversitetet.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och investerare i ett tiotal utvecklingsbolag, delägare i Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 213 515 571 genom Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB.

 

Annika Fernlund

– Född 1978. Styrelseledamot sedan 2016, styrelseordförande mellan 2018 till 2021. Utbildad vid LTH, Civilingenjör Väg och Vatten och erlagd examen från Arkitektskolan 2006. Annika har arbetat inom byggbranschen i södra Sverige i 15 år, dels som föreskrivande arkitekt och dels som byggprojektledare. Hon har stor erfarenhet av designprocessen och svensk bygglagstiftning. Hon ser en enorm potential i PolyPlank AB som bolag genom dess erfarenhet och kompetens inom cirkulära affärsmodeller och produktionsmetoder.

Övriga uppdrag/befattningar: Annika har idag en anställning som Bygg- och fastighetschef på Parkering Malmö och är aktiv inom olika nätverk som fokuserar på Cirkulär Ekonomi i fastighetsbranschen. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 5 659 904 genom Penna till Spik AB och Annika Fernlund personligen.

Sven Stenarson

– Född 1950. VD och delägare i Uddcomb Engineering AB från 1981 till 2006 och MRT System International AB 2007-2009. Sven har stor erfarenhet av att äga och driva entreprenad och tillverkande bolag i internationell miljö. Förutom arbetet med Uddcomb International AB har Sven under många år varit engagerad som styrelseledamot och ordförande i ett antal företag i sydöstra Sverige. Han har också innehaft styrelseuppdrag i Industrigruppen i Karlskrona, Teknikcollege och ett antal branschorganisationer.

Övriga uppdrag/befattningar: arbetande styrelseordförande och delägare i Uddcomb International AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 0

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden