Styrelse

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:

Henrik von Heijne

Född 1943. Styrelseordförande sedan 2021 tidigare styrelseledamot sedan september 2013. Tidigare ekonomichef för Rydgruppen, tidigare auktoriserad revisor vid Öhrling PWC i Kalmar, tidigare verksam med undervisning på magisternivå i internationell revision med hållbarhetsredovisning vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Övriga uppdrag/befattningar: Suppleant i Commercial TV in Kalmar AB och Reclaim Lite.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 205 000


Annika Fernlund

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2016, styrelseordförande mellan 2018 till 2021. Utbildad vid LTH, Civilingenjör Väg och Vatten och erlagd examen från Arkitektskolan 2006. Annika har arbetat inom byggbranschen i södra Sverige i 15 år, dels som föreskrivande arkitekt och dels som byggprojektledare. Hon har stor erfarenhet av designprocessen och svensk bygglagstiftning. Hon ser en enorm potential i PolyPlank AB som bolag genom dess erfarenhet och kompetens inom cirkulära affärsmodeller och produktionsmetoder.

Övriga uppdrag/befattningar: Annika har idag en anställning som fastighetsutvecklare på Hub Park AB och är aktiv inom olika nätverk som fokuserar på Cirkulär Ekonomi i fastighetsbranschen. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 5 659 904 genom Penna till Spik AB och Annika Fernlund personligen.

Marina Abrahamsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildad i ekonomi vid Högskolan i Kalmar. 

Vd sedan mars 2024. Ekonomichef mellan 2011-2024 och har tidigare varit anställd i PolyPlank som ekonom sedan 2008.

Inga övriga uppdrag/befattningar.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 271 633


PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB