Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Styrelse

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:

Henrik von Heijne

– Född 1943. Styrelseordförande sedan 2021 tidigare styrelseledamot sedan september 2013. Tidigare ekonomichef för Rydgruppen, tidigare auktoriserad revisor vid Öhrling PWC i Kalmar, tidigare verksam med undervisning på magisternivå i internationell revision med hållbarhetsredovisning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Övriga styrelseuppdrag : Commercial TV in Kalmar AB och Reclaim Lite (suppleant).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 87 500Leif Jilkén

– Född 1947. Styrelseordförande mellan 2009-2018, numera ledamot. Suttit i styrelsen sedan bolagets grundandes 1994. En av grundarna till Polyplank. Tekn dr i hållfasthetslära. Tidigare verksam vid Linnéuniversitetet. Investerare i ett tiotal utvecklingsbolag, delägare i Stångåkonsult i Kalmar HB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ) : 204 363 332 genom Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB.

 

Annika Fernlund

– Född 1978. Styrelseledamot sedan 2016, styrelseordförande mellan 2018 till 2021. Utbildad vid LTH, Civilingenjör Väg och Vatten och erlagd examen från Arkitektskolan 2006. Annika har arbetat inom byggbranschen i södra Sverige i 10 år, dels som föreskrivande arkitekt och dels som byggprojektledare. Hon har stor erfarenhet av designprocessen och svensk bygglagstiftning. Annika har idag en anställning på fastighetsutvecklingsbolaget Penna till spik AB och är aktiv inom olika nätverk som fokuserar på Cirkulär Ekonomi i fastighetsbranschen. Hon ser en enorm potential i PolyPlank AB som bolag genom dess erfarenhet och kompetens inom cirkulära affärsmodeller och produktionsmetoder.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 4 813 765 genom Penna till Spik AB och Annika Fernlund personligen.

Sven Stenarson

– Född 1950. VD och delägare i Uddcomb Engineering AB från 1981 till 2006 och MRT System International AB 2007-2009, idag arbetande styrelseordförande och delägare i Uddcomb International AB. Sven har stor erfarenhet av att äga och driva entreprenad och tillverkande bolag i internationell miljö. Förutom arbetet med Uddcomb International AB har Sven under många år varit engagerad som styrelseledamot och ordförande i ett antal företag i sydöstra Sverige. Han har också innehaft styrelseuppdrag i Industrigruppen i Karlskrona, Teknikcollege och ett antal branschorganisationer.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: ja

Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 0

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden