Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Vår affärsidé

Att med våra miljövänliga produkter i träkomposit som bas
  • Försköna utemiljön
  • Förbättra funktionen
  • och minska underhållskostnaderna för ägare och nyttjande av fastigheter.
  • Vi har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
  • Produkterna har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material och bearbetningsegenskaper.
  • God motståndskraft mot fukt och röta
  • Hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd.
  • Produkterna kan återvinnas, vilket är en positiv miljöeffekt men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

I 24 år har PolyPlank AB (publ) utvecklat sina produkter och deras produktions- och livskedja enligt cirkulära modeller:

Återvunnet råmaterial av termoplaster och organiska fibrer bildar tillsammans det unika och patenterade kompositmaterialet.

Återbruk av materialet, resterna från produktionen går tillbaka in i produktionen och när den färdiga produkten i sig är förbrukad kan den återlämnas för omvandling till ny produkt.

Innovationskraft, företaget utvecklas ständigt för att hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar. Produktionsutvecklingen sker lokalt nära produktionen och alla anställda bidrar i utvecklingsprocessen. Senaste innovationsområde är solfångarsystemet Compotherm.

Lång livslängd, PolyPlank AB (publ) lämnar en 30 årig garanti mot röta för POLYPLANK-profilerna. Att jobba med kvalité och kunskapsåterföringen är extra värdefullt i arbetet med att minska det ekologiska fotavtrycket på vår planet.
PolyPlanks affärside

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se