Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Affärsområden

1. System för fastighetssektorn:
Inom affärsområdet säljs en rad olika applikationssystem vilka är uppdelade i fyra produktgrupper.
  • Terrassavskiljare, avskärmningar, staket
  • Balkonger & Loftgångar
  • Miljöhus, cykelförråd
  • PLS
Bland kunderna finns företag som PEAB, NCC, Riksbyggen samt privata och kommunala fastighetsbolag. Marknadspotentialen bedöms som stor då fastighetsbolag kontinuerligt genomför renoveringar samt nybyggnation av bland annat miljöhus och terrassavskiljare.

2. System för bullerreduktion:
Marknaden för bullerdämpning beräknas öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället, inte minst då vi idag förtätar städerna. Behovet av bullerreduktion varierar mellan kvartalen beroende på nybyggnation av bil- och järnväg. Bland kunderna finns Trafikverket, fastighetsbolag, industriföretag, kommuner och byggföretag.

3. Profiler för andra applikationer:
Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling. Även terrassprofilen BeachPlank® ingår i detta affärsområde. BeachPlank® distribueras direkt från PolyPlank AB (publ) i Färjestaden.

4. Hylsplugg:
Hylspluggar används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar. Marknaden i Sverige för hylspluggar beräknas omfatta fyra större pappersbruk i Sverige och ytterligare två i övriga Norden. Samarbetsavtal finns om leveranser till stor koncern inom pappersindustri.

PolyPlanks affärsområden

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden