Produktionsanläggning

Idag finns PolyPlank AB i Färjestaden dit verksamheten flyttade under 2008. I anläggningen produceras både formsprutade och strängsprutade produkter.

PolyPlank AB (publ) arbetar fortlöpande med att förbättra process- och kostnadseffektiviteten vid fabriken i Färjestaden. Genom detta arbete ska bolaget skapa långsiktig konkurrenskraft och förmåga att generera starka kassaflöden över tiden. Kapacitetsutnyttjandet är för närvarande cirka 40 procent vilket skapar stora möjligheter. För närvarande finns inget större eller omedelbart investeringsbehov i produktionsanläggningen.

Produktionsanläggningen är en s k C-anläggning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Polyplank bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. De ingående råvarorna består av återvunna termoplaster (ej PVC) och träfiber som granuleras i den patenterade tillverkningsprocessen.
PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB