• Nyheter
  • PolyPlank - Ekonomiskt hållbart

PolyPlank - Ekonomiskt hållbart

En Master Examen i Miljökunskap på Lunds Universitet visar tydligt att PolyPlank är billigare än trä.

PolyPlank är billigare än trä efter första nymålning när en betald målare utför jobbet. För privatpersoner som målar själv krävs en ommålning, därefter är PolyPlank billigare.

Lägg märke till:
- Antalet ommålningar är beräknat var 14e år, oftast målas trä om betydligt mer frekvent än så.

Anlita en målare:
Arbetskostnaden för anlitandet av målare som arbetar vitt med ROT-avdrag är 331 kr/timme vilket motsvarar: 110 kr/m2 per applicering, då målaren hinner måla tre m2/timme (Kostnadsguiden, 2017). Materialkostnaden, som enligt Skatteverket (2011) är 30 % av arbetskostnaden blir 33 kr/m2. Vid nymålning av träet kommer totalt fyra appliceringar av målarfärg göras en med träskyddsolja, en med grundfärg och två med fasadfärg. Eftersom fasadfärgen stryks på två gånger per målningstillfälle, kommer totalt sex appliceringar ske för alla ommålningarna. Detta betyder att arbetskostnaden på 110 kr/m2 multipliceras med fyra för nymålningen och sex för ommålningarna, vilket ger en summa på 440 kr/m2 respektive 660 kr/m2. Materialkostnaden multipliceras även den med fyra respektive sex vilket ger totalsumman 132 kr/m2 och 198 kr/m2. Den total kostanden under träets livstid med sex appliceringar blir 1430 kr/m2 (tabell 11). I priset är ROT-avdraget, på 30 % inkluderat.

Tabell över kostnader:
50 år
Inköpspris/m2
Nymålning 1 gång
Ommålning 3 gånger
Arbetskostnad Nymålning
Arbetskostnad Ommålning
Totalkostnad
PolyPlank Gran - inkl anlitad målare Gran - exkl anlitad målare
443 195,8 195,8
  175 175
  240 240
  440  
  660  
443 kr 1625,8 kr 610,8 kr

”PolyPlank är 73 % billigare än trä om en betald målare utför jobbet.

Alla fakta är hämtad från en Master Examen i miljökunskap på Lunds Universitet.

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB