Pressmeddelandearkiv

(2012-2013)

Polyplank: PolyPlank AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör godkänt prospekt 2013-12-20
Polyplank: Extra stämma Polyplank AB (publ) 2013-12-09
Polyplank: PolyPlank föreslår övertilldelningsoption i anslutning till den tidigare kommunicerade företrädesemissionen 2013-11-25
Polyplank: Kallelse till extra bolagsstämma i PolyPlank Aktiebolag (publ) 2013-11-25
Polyplank: Delårsrapport januari-september 2013 2013-11-15
Polyplank: Order på 25 miljoner SEK 2013-11-15
Polyplank: PolyPlank genomför sammanläggning av aktier, garanterad företrädesemission och förbereder listbyte till NASDAQ OMX First North, samt offentliggör … 2013-11-04
Polyplank: Kallelse till extra bolagsstämma i Polyplank Aktiebolag (publ) 2013-11-04
Polyplank: Polyplank AB(publ) Order värd ca 8 MSEK / Polyplank AB (publ) Order worth about 8 MSEK 2013-10-15
Polyplank: Polyplank AB(publ) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant / Polyplank AB (publ) appointed Mangold Fondkommission as liquidity provider 2013-10-09
Polyplank: Extra stämma Polyplank AB (publ))/ Extraordinary general meeting 2013-09-30
Polyplank: Kallelse till extra stämma i Polyplank AB (publ) 2013-09-16
Polyplank: Polyplank AB (publ) avslutar avtal om likviditetsgaranti för aktier i Polyplank 2013-09-12
Polyplank: Delårsrapport januari-juni 2013 2013-08-15
Polyplank: Extra stämma Polyplank AB (publ) 2013-04-12
Polyplank: Polyplank AB (publ) konvertibla lån upptas till handel / Polyplank AB (publ) convertible bonds are admitted to trading 2013-04-10
Polyplank: Kallelse till extra bolagsstämma i Polyplank AB (publ) 2013-03-28
Polyplank: Polyplank AB (publ) meddelar att en amerikansk analys av bolaget har publicerats/ Polyplank AB (publ) announces that an american research report h… 2013-03-15
Polyplank: Polyplank AB (publ) sista dag för handel med BTU är den 13 mars 2013 / Polyplank AB (publ) last day for trading with BTU is March 13 2013 2013-03-11
Polyplank: Polyplank AB (publ) meddelar att sista dag för teckning är den 1 mars / Polyplank AB (publ) announce that last day for subscription is March 1 2013-02-18
Polyplank: Polyplank AB (publ) förlänger teckningstiden till den 8 mars/ Polyplank AB (publ) extends subscription period to March 8 2013-02-15
Polyplank: Bokslutskommuniké för 2012 2013-02-15
Polyplank: Polyplank AB (publ) skriver avtal med amerikansk investmentbank 2013-02-14
Polyplank: Polyplank AB (publ) förlänger teckningstiden till den 15 februari 2013-01-18
Polyplank: Polyplank AB (publ) förlänger teckningstiden till den 18 januari 2012-12-21
Polyplank: Polyplank AB beviljas projektfinansiering via måldriven Tillväxt 2012 – förtydligande 2012-12-13
Polyplank: Polyplank AB beviljas projektfinansiering via måldriven Tillväxt 2012 2012-12-13
Polyplank: Polyplank AB (publ) förlänger teckningstiden till den 21 december 2012-11-30
Polyplank: Polyplank AB (publ) deltar i Aktiespararnas Stora Aktie- och Fonddag 2012-11-23
Polyplank: Delårsrapport januari-september 2012 2012-11-09
Polyplank: Polyplank AB(publ) utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant 2012-10-19
Polyplank: Polyplank AB (publ) offentliggör Investeringsmemorandum 2012-10-19
PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB