Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december
  • Årsredovisning 2020, 30 mars 2021
  • Delårsrapport januari- mars 2021, 28 april 2021
  • Årsstämma 26 maj 2021 kl 10,00
  • Delårsrapport januari-juni 2021, 13 augusti 2021
  • Delårsrapport janurai-september 2021, 22 oktober 2021
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden