Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december

  • Bokslutskommuniké januari-december 2021, 16 februari 2022
  • Årsredovisning 2021, 30 mars 2022
  • Delårsrapport januari-mars 2022, 21 april 2022
  • Delårsrapport januari-juni 2022, 12 augusti 2022
  • Delårsrapport januari-september 2022, 24 oktober 2022
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden