Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december.
  • Bokslutskommuniké 2018, 22 mars 2019
  • Årsredovisning 2018, 26 april 2019
  • Delårsrapport januari-mars 2019, 7 maj 2019
  • Delårsrapport januari-juni 2019, 15 augusti 2019
  • Delårsrapport januari-september 2019, 7 november 2019
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden