Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december.
  • Bokslutskommuniké 2018, 22 mars 2019
  • Årsredovisning 2018, 26 april 2019
  • Delårsrapport januari-mars 2019, 7 maj 2019
  • Delårsrapport januari-juni 2019, 15 augusti 2019
  • Delårsrapport januari-september 2019, 7 november 2019
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se