Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Bolagsdata

Bolagsdata, aktiekapital och antal aktier

Antal aktier:
252 476 176
Aktiekapital:
12 623 808,80 SEK


Handel i Polyplank-aktien:
Fr o m den 10 januari 2014 är PolyPlank AB (publ) aktie listad på First North.

Kortnamn: POLY.

ISIN-kod: SE0005569290.

Organisationsnummer: PolyPlank AB (publ) 556489-7998.
Nasdaq OMX

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se