Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Bolagsdata

Bolagsdata, aktiekapital och antal aktier

Antal aktier:
252 476 176
Aktiekapital:
2 852 980,79 SEK


Handel i Polyplank-aktien:
Fr o m den 10 januari 2014 är PolyPlank AB (publ) aktie listad på First North.

Kortnamn: POLY.

ISIN-kod: SE0005569290.

Organisationsnummer: PolyPlank AB (publ) 556489-7998.
Nasdaq OMX

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden