Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2018-12-28

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 124 021 255 49,12
4X Kapital AB 17 370 000 6,88
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 956 789 4,74
Näsström, Richard 8 594 410 3,40
Berisha, Naim 7 558 961 2,99
JMPL- Stockholm Branch 3 509 285 1,39
Ålandsbanken i ägares ställe 3 406 540 1,35
Urnet Trade inkl Ulf Ramström 3 363 526 1,33
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 3 262 510 1,29
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 3 155 000 1,25
Summa de 10 största ägarna 186 198 276 73,75
Övriga ägare 66 277 900 26,25
Totalt antal aktier 252 476 176 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se