Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2017-12-29

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB inkl Leif Jilkén 33 674 911 39,82
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5 421 407 6,41
JMPL, Stockholm Branch 3 509 285 4,15
Jämterud, Mats 1 895 938 2,24
Eriksson, Leif 1 596 712 1,89
Wachtmeister, Mattias 1 170 938 1,38
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 1 155 000 1,37
Företagshuset Kalmar AB, inkl Mette Wichman 1 020 000 1,21
Blue Lemon Consulting AB 995 632 1,18
Nilsson, Mats 951 000 1,12
Summa de 10 största ägarna 51 390 823 60,77
Övriga ägare 33 176 135 39,23
Totalt antal aktier 84 566 958 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se