Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2019-06-28

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 125 999 989 49,91
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 9 694 921 3,84
Gülec, Lokman 7 100 000 2,81
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 7 050 000 2,79
Uvesten, Tomas 4 041 610 1,60
Eriksson, Leif 3 647 500 1,44
Ålandsbanken i ägares ställe 3 406 540 1,35
Urnet Trade inkl Ulf Ramström 3 363 526 1,33
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 3 262 510 1,29
Nilsson, Mats 2 600 000 1,03
Summa de 10 största ägarna 170 166 596 67,40
Övriga ägare 82 309 580 32,60
Totalt antal aktier 252 476 176 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden