Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2021-03-31

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 204 363 332 60,5
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 11 168 001 3,3
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 5 540 000 1,6
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 813 765 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 635 032 1,1
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 3 095 291 0,9
Wahlén, Jonas 2 904 870 0,9
Uvesten, Tomas 2 845 600 0,8
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Wichman, Mette, inkl Företagshuset Kalmar AB 1 692 000 0,5
Summa de 10 största ägarna 242 589 490 71,8
Övriga ägare 95 441 902 28,2
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden