Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2019-03-31

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 125 999 989 49,91
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 14 082 365 5,58
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 5 400 000 2,14
Eriksson, Leif 3 529 000 1,40
Ålandsbanken i ägares ställe 3 406 540 1,35
Urnet Trade inkl Ulf Ramström 3 363 526 1,33
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 3 262 510 1,29
Uvesten, Tomas 3 245 497 1,29
Nilsson, Mats 2 600 000 1,03
Falk, Joakim 2 500 000 0,99
Summa de 10 största ägarna 167 389 427 66,30
Övriga ägare 85 086 749 33,70
Totalt antal aktier 252 476 176 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden