Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2018-09-21

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 122 265 540 48,43
Blue Bat Investments AB 29 264 400 11,59
4X Kapital AB 10 128 500 4,01
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 10 026 157 3,97
Näsström, Richard 8 594 410 3,40
Urnet Trade Sweden AB, inkl Ulf Ramström 7 507 404 2,97
Jämterud, Mats 5 285 198 2,09
JMPL- Stockholm Branch 3 509 285 1,39
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 3 262 510 1,29
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 3 155 000 1,25
Summa de 10 största ägarna 202 998 404 80,40
Övriga ägare 49 477 772 19,60
Totalt antal aktier 252 476 176 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se