Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2019-09-30

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 125 999 989 49,91
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 536 602 4,57
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 7 350 000 2,91
Uvesten, Tomas 4 199 600 1,66
Eriksson, Leif 3 781 383 1,50
Ålandsbanken i ägares ställe 3 406 540 1,35
Urnet Trade inkl Ulf Ramström 3 363 526 1,33
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund 3 262 510 1,29
Hellgren, Nils 2 531 099 1,00
Nilsson, Mats 2 400 000 0,95
Summa de 10 största ägarna 167 831 249 66,47
Övriga ägare 84 644 927 33,53
Totalt antal aktier 252 476 176 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden