Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2020-09-30

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 202 889 976 60,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 15 911 676 4,7
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 5 540 000 1,6
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 813 765 1,4
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 2 904 997 0,9
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 410 092 0,7
Uvesten, Tomas 2 344 000 0,7
Futur Pension 1 754 796 0,5
Wichman, Mette, inkl Företagshuset Kalmar AB 1 692 000 0,5
Summa de 10 största ägarna 242 792 901 71,8
Övriga ägare 95 238 491 28,2
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden