Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2021-08-13

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 212 687 775 53,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 15 379 263 3,8
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 6 860 000 1,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 588 834 1,4
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  5 659 904 1,4
Linusson, Hans 5 427 722 1,4
Hansen, Kim Öder 3 850 910 1,0
Uvesten, Tomas 3 721 364 0,9
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 3 658 070 0,9
Wahlén, Jonas 3 140 000 0,8
Summa de 10 största ägarna 265 973 842 66,6
Övriga ägare 133 517 803 33,4
Totalt antal aktier 399 491 645 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden