Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2021-12-31

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 214 029 071 53,6
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 15 811 392 4,0
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 7 060 000 1,8
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  5 659 904 1,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB  5 536 246 1,4
Linusson, Hans 5 427 722 1,4
Uvesten, Tomas 3 931 364 1,0
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 3 868 570 1,0
Kristensen, Benny Pilgaard 2 644 762 0,7
Hellgren, Nils 2 600 000 0,7
Summa de 10 största ägarna 266 569 031 66,7
Övriga ägare 132 922 614 33,3
Totalt antal aktier 399 491 645 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden