Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2020-03-31

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 200 367 331 59,3
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 9 610 000 2,8
Ramström, Ulf inkl Urnet Trade AB 9 144 570 2,7
Uvesten, Tomas  5 934 908 1,8
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 813 765 1,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 985 467 1,2
Johansson, Agne 3 018 202 0,9
Carlsson, Robert inkl Zwero AB 2 904 997 0,7
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Tasar, Leon 2 417 000 0,7
Summa de 10 största ägarna 244 727 839 72,4
Övriga ägare 93 303 553 27,6
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden