Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Våra profiler består av återvunnen plast  och kutterspån. Vi ger 30 års garanti mot röta.
 


Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2020-01-30

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB och LEJ Fastigheter AB (som ägs av Leif Jilkén) 198 743 358 58,8
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 9 310 000 2,8
Urnet Trade inkl Ulf Ramström  9 114 518 2,7
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 9 044 326 2,7
Uvesten, Tomas  6 050 600 1,8
Penna till Spik AB, inkl Annika Fernlund  4 813 765 1,4
Eriksson, Leif 3 968 074 1,2
Ålandsbanken i ägares ställe 3 411 135 1,0
Nilsson, Mats  2 875 500 0,9
Hellgren, Nils 2 531 599 0,7
Summa de 10 största ägarna 249 862 875 73,9
Övriga ägare 90 941 740 26,1
Totalt antal aktier 338 031 392 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden