VD brev september 2018

Nu är det ganska precis två år sedan jag klev in som VD med uppdraget att göra PolyPlank till ett stabilt och uthålligt lönsamt företag.

VD brev september 2018

Det har tagit längre tid än önskat men vi också behövt genomföra omfattande omstruktureringar av stora delar av verksamheten för att nå dit. Med de enkla ledorden Ordning & Reda samt Teamwork som bas har vi nu en effektiv organisation med konkreta ansvarsområden, riktlinjer, rutiner och tydliga mål. Effektiviseringsarbetet har bland annat lett fram till:
  • En slimmad organisation som ger stora kostnadsbesparingar utan inverkan på vår leverans
  • En fördubbling av produktionseffektiviteten utan kostnadsökningar
  • En kraftig renodling av vårt produktutbud med fokus på lönsamma produkter som det finns en löpande efterfrågan på
  • En strukturerad avveckling av det högst olönsamma Fröseke Panel AB
  • En fokusering på marknadsföring och försäljning
Med detta VD-brev som jag nu kommer publicera med viss regelbundenhet vill jag ge er möjligheten att kunna följa arbetet hur den plan som lagts löpande kommer att realiseras.

Till att börja med så får det åtgärdsprogram vi infört, och som kommunicerades i delårsrapporten, full effekt fr.o.m. den 1 september och det ger en minskning av våra månadskostnader om 487.000 SEK, hela 5,8 MSEK på årsbasis.

Detta är utkomsten av vår effektivisering och besparingen är inte förknippat med några kostnader eller investeringar.

Med en fördubblerad produktionseffektivitet och ett renodlat produktutbud kommer vi nu fokusera hårt på marknadsföring och försäljning. Vi har investerat i ett nytt modernt säljstödsystem, kommer aktivt deltaga på utvalda branschmässor runt om i landet, närmast på Nordic PropertyExpo i Göteborg den 11-12 september, och även säkerställa att vi har säljrepresentation i den extremt expansiva Stockholms- och Mälardalsregionen.

Under 24 års tid har vi tillverkat vår unika kompositplanka enligt vår patenterade metod, helt utan bindemedel eller tillsatser. Profilen består av 100 % återvunna termoplaster och organiska fiber, och är återvinningsbar till 100 %. PolyPlanks originalprofil har ett trälikt utseende samt träets bearbetningsegenskaper, vilket inga av våra konkurrenter har. För att uppnå dessa kvalitéer är tillverkningsprocessen dock mera omfattande än våra konkurrenters plastprofiler och originalprofilen är därmed dyrare att tillverka. Därför har vi nu utvecklat en enklare profil med bibehållna miljöfördelar och som också är 100 % återvinningsbar, men tillverkad av enbart återvunnen termoplast. Vi erbjuder den som ett billigare alternativ till vår originalprofil.

Under utvecklingen av den nya profilen har vi även utvecklat en profil som klarar hästsparkar, vilket har varit en utmaning för branschen. Denna profils främsta användningsområde är till hästboxar men även andra områden där en starkare profil behövs.

Som tidigare kommunicerat hade vi en tuff start första halvåret, framförallt på grund av den långa vintern men även på grund av att det är valår. Många av våra kunder är kommunala bolag och de har nu bekräftat att de inte kommer att göra några upphandlingar under hösten, därmed räknar vi med att valårets negativa konsekvenser kommer att spegla av sig även under hela 2018 gällande kommunala bolag. Övriga kunder köper som vanligt.

Vårt åtgärdspaket med dess betydande löpande kostnadsbesparingar kom därför mycket lägligt och när orderingången vänder så kommer hävstångseffekten på resultatet vara betydande.

Vi ser nu fram emot en intensiv höst med nya produktlanseringar samt ett intensivt säljarbete för att skapa nya affärs- och samarbetsmöjligheter och jag vill avsluta med att tacka för visat förtroende för mig, övrig ledning och styrelse.

Färjestaden 7 september 2018

Cay Strandén
Verkställande direktör
PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB