Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 
  • Nyheter
  • SBR 100 - Vårt nya bullerplank

SBR 100 - Vårt nya bullerplank

Läs mer om vårt nya bullerplank

SBR 100

Alla varianter kan kombineras och anpassas efter önskemål och smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt. Skärmarnas utformning, längder och höjder kan varieras efter behov. De är konstruerade efter Trafikverkets krav och för en enkel och kostnadseffektiv montering mellan HEA - eller I - balkar. Passar flera typer av markinfästningar. CE märkt enligt SS EN 14388.


Tekniska specifikationer

PolyPlank SB - kasettsystem är prefabricerade bullerskärmar, i form av kasetter,  där tätskiktet antingen är liggande eller stående PolyPlank spontade profiler. Som tillval finns transparent 12 mm härdat- eller laminatglas, eller Träullit som extra absorbent och stålkasetten kan färgas som tillval. Kassettens ram är av rullformad magnelisbehandlat stål och lyfts enkelt  på plats mellan HEA - eller I - balkar som är antingen bultade på TerraWing fundament, Grundtuben eller gjutna i marken. En variant för fäste/montage på bro och räcke lanseras under våren 2018. Konstruktionen behöver ingen extra krönlist och kan placeras direkt mot  marken. Prefabriceringen av skärmarna sker i Sverige,  inomhus i ändamålsenliga lokaler med noggrann kvalitets - och tillverkningskontroll.
Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden