Bolaget i korthet

PolyPlank AB (publ), med organisationsnummer 556489-7998 och säte i Färjestaden, Mörbylånga kommun, Kalmar län, är ett publikt aktiebolag som stiftades 1994 och har bedrivit verksamhet allt sedan dess. Bolaget har utvecklat en unik metod att tillverka produkter av polymerbaserad fiberkomposit, som produceras av återvunna termoplaster och fibrer där trä är ett alternativ. Det som gör kompositen unik är att inga tillsatsämnen (kopplingsagenter) behövs i tillverkningsprocessen och det är detta som gör att produkterna blir helt återvinningsbara.

Produkterna är ett högkvalitativt alternativ till bland annat tryckimpregnerat virke och har en rad konkurrensfördelar såsom rötresistens, 100 procent återvinningsbarhet och till skillnad från andra kompositer är produkterna bearbetningsbara med vanliga träverktyg såsom hammare, såg och skruv.

Hållbar upphandling och livscykelanalyser efterfrågas allt mer och många av PolyPlanks kunder har kommit långt i sitt upphandlingsarbete. Detta välkomnas man ser en stor konkurrensfördel då man har dokumenterade livscykelanalyser utförda på flera av produktgrupperna som visar på stora miljö och klimatvinster vid användning av produkterna.

Eftersom produkterna har en rad konkurrensfördelar har efterfrågan ökat i allt fler av Bolagets områden:
  • Fastighet: Miljöhus, förråd, terrassavskiljare, avskärmningar, fristående tvättstugor osv.
  • Bullerreduktion: Skärmar och plank för reducering av buller från väg och järnväg.
  • Hylsplugg: Fysiskt ändstöd i hylsor som används av pappersindustrin
  • Andra applikationer: Profiler för vidareförädling samt BeachPlank® till terrassgolv.

Tillverkning och Marknad

Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom rörelsedrivande dotterbolag. Tillverkning och produktion sker i egna lokaler i Sverige. Försäljningen riktas dels direkt till slutkund, dels till kunder som paketerar Bolagets produkter med sina egna i erbjudanden till slutkunder.

PolyPlank fokuserar på den nordiska marknaden men har hittills haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige. Befintliga kunder omfattar bland annat Skanska, NCC, PEAB, Riksbyggen, m.fl., privata och kommunala fastighetsbolag, samt privatpersoner. Konkurrenskraftiga lösningar och miljövänliga system för fastighetsmarknaden är ett prioriterat affärsområde på grund av dess stora tillväxt- och lönsamhetspotential med goda förutsättningarna att ta större marknadsandelar.

Produkterna är “Made in Sweden”.
PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB