Bakgrund och motiv

Polyplank har under det senaste året upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets produkter och orderingången har successivt ökat. PolyPlank har kontinuerligt tagit nya och större ordrar och nu i maj 2021 tog PolyPlank den största ordern i Bolagets historia. Detta är givetvis mycket glädjande men ställer också högre krav på PolyPlanks produktions- och leveranskapacitet.

I syfte att kunna möta den kraftigt ökade orderingången behöver PolyPlank investera i ökad produktionskapacitet. Den ökade försäljningen kräver även mer rörelsekapital. Mot denna bakgrund har styrelsen för PolyPlank beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget ca 15 MSEK före emissionskostnader.

För att säkerställa att PolyPlank kan möta den starka efterfrågan och leverera efterfrågade produkter med hög kvalitet bedömer PolyPlanks styrelse att maskinparken behöver förnyas. För att kunna lägga beställning på ny maskin och säkerställa snabbast möjliga leverans har PolyPlank upptagit ett brygglån om 8 MSEK från Formue Nord som även lämnat garantiåtagande i emissionen. Genom detta lån har maskin redan kunnat beställas och leverans är planerad till början av Q4 2021.

Av de medel som erhålls från företrädesemissionen skall därför dryga hälften, 8 MSEK, användas till att betala bryggfinansieringen av nyinvesteringar i maskinparken, 25% till finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet och resten till fortsatta marknadsföringsinsatser. Teckningsförbindelser motsvarande ca 18% av Företrädesemissionen har erhållits från större befintliga aktieägare, styrelsemedlemmar, VD och försäljningschef. Därtill ha Formue Nord ingått ett garantiavtal motsvarande ca 72% av emissionen. Sammantaget uppgår därmed samtliga åtaganden till ca 90% av emissionsbeloppet.
PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB