Inbjudan till teckning av aktier i PolyPlank AB (publ). Nyemission september 2017 | Läs mer

Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Finansiella kalendern

Polyplank lämnar ekonomisk information under året enligt nedan angivna informationsschema.

Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår, 1 januari – 31 december.
  • Bokslutskommuniké 2016, 24 mars 2017
  • Årsredovisning 2016, 27 april 2017
  • Delårsrapport januari-mars 2017, 19 maj 2017
  • Delårsrapport januari-juni 2017, 18 augusti 2017
  • Delårsrapport januari-september 2017, 17 november 2017
Finansiella kalendern

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se