Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2017-10-20

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB inkl Leif Jilkén 33 423 189 39,52
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 7 358 530 8,70
JMPL, Stockholm Branch 3 509 285 4,15
Jämterud, Mats 1 873 508 2,22
Eriksson, Leif 1 272 912 1,51
Blue Lemon Consulting AB 1 212 080 1,43
4X Kapital AB 1 204 240 1,42
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 1 155 000 1,37
Företagshuset Kalmar AB, inkl Mette Wichman 1 020 000 1,21
Nordnet Pensionsförsäkring AB 946 373 1,12
Summa de 10 största ägarna 52 975 117 62,64
Övriga ägare 31 591 841 37,36
Totalt antal aktier 84 566 958 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se