Inbjudan till teckning av aktier i PolyPlank AB (publ). Nyemission september 2017 | Läs mer

Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2017-06-30

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB inkl Leif Jilkén 19 000 120 39,32
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 028 560 6,27
Jämterud, Mats 2 358 533 4,88
JMPL, Stockholm Branch 1 517 423 3,14
Eriksson, Leif 1 206 500 2,50
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 660 000 1,37
Nordnet Pensionsförsäkrings AB 655 973 1,36
Bilsalongen i Sundbyberg AB 580 000 1,20
Meissl, William 569 110 1,18
Nordea Livförsäkring Sverige AB 495 000 1,02
Summa de 10 största ägarna 30 071 219 62,23
Övriga ägare 18 252 757 37,77
Totalt antal aktier 48 323 976 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se