Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Ägarstruktur

Ägarförteckning POLYPLANK AB (publ) per 2016-12-09

För att listan ska bli läsbar visas den bara på större skärmar.
Namn Antal aktier %
Stångåkonsult i Kalmar HB inkl Leif Jilkén 18 790 078 38,88
Näsström, Richard 4 180 000 8,65
4X Kapital AB 3 600 000 7,45
Jämterud, Mats 2 989 242 6,19
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 626 201 5,43
Blue Bat Investments AB 1 110 000 2,30
Bridge Finance Solution AB 998 008 2,07
Strandén, Cay, inkl MaCay AB 660 000 1,37
JMPL, Stockholm Branch 628 651 1,30
Lars Urnet Trade Sweden AB 422 000 0,87
Summa de 10 största ägarna 36 004 180 74,51
Övriga ägare 12 319 796 25,49
Totalt antal aktier 48 323 976 100,00

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se