Inbjudan till teckning av aktier i PolyPlank AB (publ). Nyemission september 2017 | Läs mer

Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Företagsledning

Företagsledningen i PolyPlank AB (publ) består av följande personer:


Cay Strandén, VD

- Född 1959. Vd sedan juli 2016. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 660 000 genom Cay Strandén personligen och MaCay AB

Marina Abrahamsson, ekonomichef

- Född 1971. Ekonomichef sedan 2011 och har tidigare varit anställd i PolyPlank som ekonom sedan 2008. Aktieinnehav i PolyPlank AB (publ): 5 608

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se