Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Miljöarbete

All produktutveckling i bolaget prioriterar kretsloppstänkande. Miljöpåverkande tillsatser undviks i största möjliga utsträckning.

PolyPlank AB (publ) arbetar kontinuerligt med att reducera och förebygga miljöpåverkande faktorer.

Materialråvarorna utgörs av återvunna fraktioner plast och träfibrer samt eget produktionsspill som återanvänds till nya produkter.

PolyPlanks produktionsanläggning är en så kallad C-anläggning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). PolyPlank AB (publ) bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken.

De ingående råvarorna består av återvunna termoplaster (ej PVC) och träfibrer som kompounderas (en eller flera polymerer blandas tillsammans med tillsatsämnen, i detta fall träfibrer).

PolyPlank deltar i ett större projekt som rör utvecklingen mot ett hållbart byggande. Det gäller ett forskningsprogram REES (Resource Efficient and Effective Solutions) som involverar doktorander från tre olika universitet, kommuner, större och mindre företag, exempelvis Volvo Cars. Projektet är 4-årigt och syftar till att ta fram kunskap, metoder och affärsmodeller för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Mer utförlig information om projektet finns att läsa på projektets hemsida. Klicka här.

Presentation om Cirkulär Ekonomi av vår styrelseordförande AnnikaFernlund


Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se