Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Nyemission 2018

Polyplank memorandum 2018-05-24
Teaser memorandum
Anmälningssedel för teckning av Units i Polyplank AB (publ) – utan stöd av uniträtter

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se