Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

VD har ordet

Bästa investerare!

Jag tillträdde som ny VD för PolyPlank under sommaren 2016, men jag har följt Bolaget noggrant under lång tid, framförallt den omstrukturering som nyss har ägt rum. Omstruktureringen var en direkt följd av den mycket lyckade rekonstruktion som PolyPlank har genomgått.

Rekonstruktionen har gjort att jag som nytillträdd VD och koncernchef kan fokusera på den turn around som PolyPlank står inför, och att vi kan lägga resurserna på expansion och att nå lönsamhet. Den nyemission som vi genom för just nu är garanterad, och vi har ett gott samarbete med Front Office Nordic AB (publ), som bistått oss med vår rekonstruktion, något som gör att vi även i framtiden kommer att ha tillgång till det kapital vi behöver när vi växer.

Vi är stolta över att med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära ekonomi & produktionsmetoden vilket innebär att vi med träkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar underhållskostnader för ägare och nyttjare av våra produkter. Det märks också på PolyPlanks egen produktion. I drygt 20 år har PolyPlank tillverkat produkter genom en unik egenutvecklad metod för att använda återvunnen termoplast tillsammans med organiska fibrer, i vårt fall träfibrer, utan några som helst tillsatser.

Jämfört med material inom samma användningsområden erbjuder vår komposit bra bearbetningsförmåga, motstånd mot fukt och röta, lång livslängd och ett minimum av underhållsbehov. Det är ett kretslopp som alla vinner på. Vi använder återvunnen plast, tar vara på och återanvänder spillmaterial och kan dessutom återvinna våra egna produkter när de blivit uttjänta för att göra nya produkter.

Hur ser vi ut idag?

Vi har utvecklat tekniken och har en fungerande produktion med ett stort antal produkter och system som marknadsförs och säljs till olika målgrupper, främst fastighetssektorn eftersom materialets egenskaper gör det långsiktigt lönsamt med minimala underhållskostnader. Vi har nu också en spännande ny Systemprodukt, PLS, Poly Laundry Systems, som vi introducerade i maj 2016. Dessutom har långa kontrakt tecknats med aktörer inom pappersindustrin.

Varför investera i PolyPlank?

Vi är ett bolag med goda framtidsutsikter! Visst, vi var tidigt ute, kanske alltför tidigt för att lyckas med vår höga miljöprofil på marknaden, vi är faktiskt unika med vår produktionsmetod och våra produkter. Bolaget var inte tillräckligt starkt kapitaliserat för att göra hela resan. Vi är de första att erkänna att vi har gjort flera misstag under utvecklingstiden, men vi har lärt oss av våra misstag och står nu bättre rustade inför framtiden än tidigare. Samtidigt har inställningen till miljön ändrats radikalt sedan Bolaget stiftades. Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbar och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Det handlar Inte bara om vår egen överlevnad, utan främst för att våra barn skall ges möjligheter att leva i en miljö som ger ett gott liv. Jag är personligen övertygad om att det inom snar framtid kommer beslut om förbud mot deponi av återvinningsbart material, att endast det som inte är återvinningsbart får brännas. I förlängningen skulle det självklart innebära stora möjligheter för PolyPlank.

Användning av investerat kapital

PolyPlank har ett bra produktsortiment och produktsystem. Materialet håller det vi lovar. Vi har exempelvis bullerplank som stått utan åtgärder i 20 år och är fortfarande snygga och funktionella. För att ta nästa steg behöver vi utveckla vår kapacitet att bearbeta marknaden, särskilt de branscher vi jobbar med idag. Det handlar också om att förankra affärsrelationer med allt fler etablerade företag som kan ta med oss mot större volymer. Balkonger är ett exempel på en produkt med särskild utvecklingspotential för olika samarbeten genom återförsäljare. Faktum är att det är den enskilda produkt som ökat mest under det senaste året, uteslutande tack vare vårt materials egenskaper. För att lyckas ska vi använda samma angreppsätt som vi gjort mot pappersindustrin och återvinningsföretag. Idag är det endast vår egen tillverkningskapacitet som begränsar vår expansion. PolyPlank söker därför kapital för att öka marknadssatsningar och effektivisera produktionen. Den ekonomiska rekonstruktion, som Bolaget framgångsrikt genomfört var väl genomtänkt och som investerare kan du vara trygg i att emissionspengarna också skall användas för offensiva satsningar. Den utstakade planen fokuserar på att nå lönsamhet för koncernen.

Genom att köpa aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare stärka din position i ett bolag som ligger rätt i tiden, och som ny aktieägare får du chansen att komma in i ett spännande bolag till en förmånlig värdering. Kostnader för produktutveckling, uppbyggnad av tillverkningsindustri, bearbetning av marknaden för att lansera produkterna och teckna långsiktiga avtal med större kunder, allt detta är redan klart. Nu pågår storstädning och nya krafttag för att bli en lönsam koncern. Varmt välkommen till ett nytt kapitel i PolyPlanks utveckling!

Välkommen

Cay Strandén
VD, PolyPlank Aktiebolag (publ)

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se