Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process Vi lämnar 25 års garanti mot röta

Bolaget i korthet

PolyPlank AB (publ), med organisationsnummer 556489-7998 och säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län, är ett publikt aktiebolag som stiftades 1994 och har bedrivit verksamhet allt sedan dess. Bolaget har utvecklat en unik metod att tillverka produkter av träkomposit som produceras av återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Produkterna är ett högkvalitativt alternativ till bland annat tryckimpregnerat virke och har en rad konkurrensfördelar. Dessutom kan de materialåtervinnas. Eftersom produkterna har en rad konkurrensfördelar och dessutom kan materialåtervinnas har efterfrågan ökat i allt fler av Bolagets affärsområden:
  • Fastighetssektor: Miljöhus, förråd, terrassavskiljare, avskärmningar osv.
  • Andra applikationer: Profiler för vidareförädling samt BeachPlank® till terrassgolv.
  • Hylsplugg: Fysiskt ändstöd i hylsor som används av pappersindustrin
  • Bullerreduktion: Skärmar och plank för reducering av buller från väg och järnväg. I dotterbolaget Fröseke Panel AB tillverkas utöver kompositbaserade produkter enligt ovan,
  • Paneler för inomhusbruk: Paneler i MDF (massiva spånskivor) för väggar och tak inomhus.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom rörelsedrivande dotterbolag. Tillverkning och produktion sker i egna lokaler i Sverige. Försäljningen riktas dels direkt till slutkund, dels till kunder som paketerar Bolagets produkter med sina egna i erbjudanden till slutkunder. PolyPlank fokuserar på den Nordiska marknaden men har hittills haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige. Befintliga kunder omfattar bl a; Trafikverket, NCC, PEAB, Riksbyggen, privata och kommunala fastighetsbolag samt privatpersoner. Konkurrenskraftiga lösningar och miljövänliga system för fastighetsmarknaden är ett prioriterat affärsområde på grund av dess stora tillväxt- och lönsamhetspotential med goda förutsättningar att ta större marknadsandelar. Målsättningen är att bli Nordens största och mest lönsamma producent av materialkompositer baserade på återvunna termoplaster och organiska fibrer utan tillsatser.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se